Pana la 40% discount

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, „Raftul cu dresuri SRL” va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de tine. În anumite ocazii, „Raftul cu dresuri SRL” poate modifica această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările în legislaţie, în practicile noastre de preluare şi utilizare a datelor personale sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi publicate în această politică de confidenţialitate, iar data intrării în vigoare va fi publicată la începutul politicii de confidenţialitate. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici şi practici. „Raftul cu dresuri SRL” va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de implementarea acestora.

 În plus, din 25 mai 2018, dacă ai nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, le poți adresa la adresa contact@dresmania.ro . Eventuale plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, dorim să te informăm că, potrivit Legii nr. 677/2001 şi articolelor 12-22 din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, ai următoarele drepturi:

I. dreptul la informare şi de acces la datele tale cu caracter personal;
II. dreptul la rectificarea datelor tale;
III. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;
IV. dreptul la restricţionarea prelucrării;
V. dreptul la portabilitatea datelor;
VI. dreptul de a te opune prelucrării datelor tale, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;
VII. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca ai dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra ta, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă;
VIII. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.

Pentru a-ți exercita aceste drepturi, poți contacta „Raftul cu dresuri SRL” printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată - în atenţia Responsabilului cu protecția datelor al „Raftul cu dresuri SRL” sau prin e-mail, la adresa contact@dresmania.ro .

Solicitarea ta va fi analizată şi ți se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

Pentru informații suplimentare, ne poți apela la numărul de telefon +40 740 010 104 sau pe e-mail, la contact@dresmania.ro .